• darkblurbg

Welkom op de website van Kinderopvang Het Hogeland!

  

Kinderopvang Het Hogeland is een professionele kinderopvangorganisatie dat kinderdagopvang (KDV) 0-4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) 4-13 jaar aanbiedt in Winsum, Leens en Zoutkamp in de gemeente Het Hogeland. 

Kinderopvang Het Hogeland is een kinderopvangorganisatie dat staat voor het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Wij zijn een samenwerkingspartner van ouder(s)/verzorger(s) met uitdagende opvanglocaties, gezonde voeding en vinden het belangrijk dat kinderen tijdens het binnen -en buitenspelen ontdekken en leren. En bovenal: plezier hebben! 

  Klik op inschrijven om uw kind(eren) meteen in te schrijven bij Kinderopvang Het Hogeland!

 

Onze missie

Wij bieden ouders/verzorgers een hooggewaardeerde opvang voor hun kind(eren) waar waardigheid, welbevinden en geluk ervaren worden. De kinderwereld = onze wereld!

Onze Visie

Ouders/verzorgers kunnen om diverse redenen opvang voor hun kind(eren) nodig hebben.

 

Ongeacht wat de reden van de opvangvraag is, bij ons zijn alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar welkom. Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en talenten. Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend, eigenwijs en gevoelig. Ze imiteren en willen erbij horen. Op allerlei manieren laten kinderen ons zien wat ze nodig hebben en daar sluiten wij op aan. Een rijke en liefdevolle omgeving nodigt kinderen uit om te spelen en de wereld te ontdekken.

 

Verder lezen