• darkblurbg

Naar school? Ook dan wil je opvang waar je kind zich thuis voelt!

School is school en vrije tijd is vrije tijd. En als je naar de buitenschoolse opvang gaat dan zegt het woord het al: buiten schoolse opvang. Even lekker thuis komen op de BSO. Even chillen als je daar zin in hebt, een luisterend oor hebben om je belevenissen van de dag mee te delen en meedoen aan de activiteiten die altijd uitdagen om aan mee te doen. Of het nu actief buiten is of binnen, het gaat altijd wel ergens over. Prikkelt je fantasie en ondertussen ervaar je dat je verschillende talenten hebt.

Hoe fijn is het om aan het einde van de dag een blij en gelukkig kind mee naar huis te nemen die zich gezien en gewaardeerd heeft gevoeld en ondertussen ook nog een talent heeft ontdekt!

Onze locaties zijn dagelijks gedurende de schoolweken:
- voorschools open van 7.00 - 8.30 uur. Wij brengen uw kind naar school.
- naschools open vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur. Wij halen uw kind van school.

In het geval er sprake is van een "gelijke-tijden-model" halen wij uw kind van school en heeft u de keuze om uw kind voor 17.00 of 18.00 uur op te halen. In het geval u eerder of langer opvang nodig heeft op een dag dan is dat bespreekbaar. 

Bij de BSO is dus sprake van een contract op basis van 41 weken. Een schoolvakantiecontract is daarbij mogelijk op basis van 11 weken. Voor vakanties kunt u uw opvangwens kenbaar maken en in een vast of flexibel contract vastleggen. 

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!

We hebben onze wijze van werken beschreven in ons pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid. Het pedagogische beleid is te lezen via de volgende links:
Pedagogisch beleid BSO Leens
Pedagogisch beleid BSO Winsum
Pedagogisch beleid BSO Zoutkamp

Kinderopvang Het Hogeland heeft drie locaties buitenschoolse opvang. In Leens, Winsum en Zoutkamp, allen in de gemeente Het Hogeland. De kwaliteit van onze opvang wordt beoordeeld door de GGD Groningen in opdracht van de gemeente waarin de opvanglocatie bevestigd is.


Voor het laatste inspectierapport kunt u de volgende link aanklikken:
Inspectierapport landelijk register BSO locatie Leens
Inspectierapport landelijk register BSO locatie Winsum
Inspectierapport landelijk register BSO locatie Zoutkamp

Bekijk tarieven