• darkblurbg

Het team!

Het team van Kinderopvang Het Hogeland bestaat uit gekwalificeerde pedagogische medewerksters. De volgende mensen werken met passie binnen Kinderopvang Het Hogeland op de verschillende locaties in Leens, Winsum en Zoutkamp. Samen zorgen wij ervoor dat onderstaande missie en visie uitgedragen wordt!

Klik op onderstaande foto's zodat de medewerksters zich even kunnen voorstellen. 

     

  GIENA VAN DER VEEN              DIANA TUMA                NIENKE STENEKES               ANNIEK OOST            

 

  Jantina Biemond  

       MANDY KROES         JANTINA BIEMOND  MARISKA VAN DER BROEK  

   

   MARJAN HOEKSEMA         MARIANNE KONING                GEERTJE KLIP              SANDRA GANZEVELD


   
      SABINE LAAN                   HESTER DE VRIES                GEA LANTING               

Onze missie

Wij bieden ouders/verzorgers een hooggewaardeerde opvang voor hun kind(eren) waar waardigheid, welbevinden en geluk ervaren worden. De kinderwereld = onze wereld!

Onze visie

Ouders/verzorgers kunnen om diverse redenen opvang voor hun kind(eren) nodig hebben. Wij bieden een betrouwbare, gezonde en veilige omgeving. Een omgeving waarin ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers dagelijks het vertrouwen ervaren door een professionele kind- en oudervriendelijke benadering en goed werkgeverschap en waarmee een positieve speel-, leer- en werkomgeving wordt geboden. Wij laten ons toetsen op het bieden en leveren van een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en medewerkers en waar de vier pedagogische principes volgens het gedachtengoed van Elly Singer e.a. thematisch worden aangeboden

Ongeacht wat de reden van de opvangvraag is, bij ons zijn alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar welkom. Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en talenten. Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend, eigenwijs en gevoelig. Ze imiteren en willen erbij horen. Op allerlei manieren laten kinderen ons zien wat ze nodig hebben en daar sluiten wij op aan. Een rijke en liefdevolle omgeving nodigt kinderen uit om te spelen en de wereld te ontdekken.

Een kind is zoals het is en krijgt bij ons de ruimte om er te mogen zijn. Respect voor ieders eigenheid staat centraal in alles wat wij doen. Dat maakt dat kinderen, ouders en medewerkers zich bij Kindercentrum Het Hogeland thuis voelen. Vanuit deze veilige basis helpen wij kinderen zich te ontwikkelen. Stap voor stap de wijde wereld in.

Kinderopvang Het Hogeland is medeverantwoordelijk voor deze opvoeding.

Kinderen zijn ons bijzonder kostbaar, zij zijn de toekomst!

Onze visie is uitgebreid terug te lezen in ons pedagogisch beleid. Dit pedagogisch beleid vormt de basis van ons dagelijks handelen.

U wilt het beste voor uw kind(eren) en zult vergelijk gaan maken met andere opvangorganisaties. Om tot een goed vergelijk te komen, nodigen wij u van harte uit om de opvanglocatie van uw keuze te komen bezoeken en kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers die vanuit liefde voor kinderen werk hebben gemaakt van kinderopvang.