• darkblurbg

Wijzigingen opvangpakketten vanaf januari 2019

Gepubliceerd op: 10-12-2018

Kinderopvang Het Hogeland wil graag flexibel zijn en u als ouder/verzorger zo goed mogelijk tegemoet komen in de opvang van uw kind(eren). Vanaf januari 2019 zullen er een aantal wijzigen zijn in de opvangpakketten. De criteria van de opvangpakketten zijn uitgebreid terug te vinden onderaan de website bij het kopje 'links'. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder even kort toegelicht.

Kinderdagopvang
Een belangrijke verandering is dat de opvangdagen worden afgenomen in twee dagdelen, namelijk van 8.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. De flexibiliteit komt te zitten in het afnemen van verlengde of verkorte opvang. Zo kunt u ervoor kiezen dat uw kind(eren) al vanaf 7.00 uur opvang genieten. Ook kunt u ervoor kiezen het middag dagdeel te verkorten naar 17.00 uur. 

Daarnaast kunt u ervoor kiezen flexibele opvang af te nemen. Dit is interessant wanneer u wekelijks andere opvangdagen nodig heeft. 

Het contract kan worden afgesloten voor zowel 52 weken (schoolweken + vakantieweken) als 41 weken (alleen schoolweken).

Buitenschoolse opvang
Zowel de voorschoolse opvang als de naschoolse opvang sluit aan op de schooltijden. Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en naschoolse opvang is tot 18.00 uur mogelijk. De voorschoolse opvang moet met minimaal een uur worden afgenomen en de naschoolse opvang moet met minimaal twee uur aaneengesloten per dagdeel worden afgenomen. 

Daarnaast kunt u ervoor kiezen flexibele opvang af te nemen. Dit is interessant wanneer u wekelijks andere opvangdagen nodig heeft. Ook is incidentele opvang, wanneer de bezetting het toelaat, mogelijk. Dit kunt u aanvragen via het contactformulier op de site of door telefonisch contact op te nemen. 

Het contract kan worden afgesloten voor zowel 52 weken (schoolweken + vakantieweken) als 41 weken (alleen schoolweken). Daarnaast is het mogelijk om buitenschoolse opvang voor vakantieweken af te nemen. U gaat hierbij een contract aan voor 11 weken.

Belangrijk! Wanneer u het contract wilt houden zoals het is, dan hoeft u niks te doen. Wanneer u veranderingen wilt aanbrengen dat kunt u onderaan de website bij 'links' het keuzeformulier buitenschoolse opvang 4-13 jaar en/of het keuzeformulier kinderopvang 0-4 jaar downloaden, invullen en mailen naar info@kinderopvanghethogeland.nl.


Hopelijk hebben wij u zo duidelijk geïnformeerd. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen via de mail info@kinderopvanghethogeland.nl of door telefonisch contact op te nemen met Giena van der Veen op het nummer 06-23879612.


Met vriendelijke groet,


Kinderopvang Het Hogeland